Beställ din ved hos oss!

Pris per m3 inkl moms

Rå blandved: 400 kr
Rå Björkved:  500 kr
Torr Björkved: 550kr 

Vedlängden är 25-50 cm.

För ev hemkörning, kontakta oss.

Beställning och övrig info, ring

Olof:      070-316 02 53
Mattias:  073-055 28 99

Vill du veta mer om ved? Läs mer på www.svenskved.com