Norra Vikens Gård är vackert belägen i Värmland utmed sjön Östra Örten i Älvsbacka,  45 km norr om Karlstad och dess storlek är totalt på 172 ha, varav 60 ha åker/betesmark och 112 ha skog.

Vi har egen mottagarstation för transportsperma. Idag består den av en väl fungerande seminstation med inriktning på hantering och distribution av färsk sperma.

Vi seminerar med färsk transportsperma från de flesta i dag förekommande raser.

Eget ultraljud finns på stuteriet.

Stuteriet tar även emot ston för inackordering kortare eller längre perioder.

Stoinfo/Val av hingst, klicka HÄR

Prisinformation, klicka HÄR

Stallbyggnader : Det finns 2 stallar med 25 boxar.
Totala antalet platser i lösdrift är ca 30 hästar.

Rasthagar i anslutning till stallbyggnaderna: 
2 träslanor med eltråd och plaststaket.
Sandhagar finns, i övrigt väl dränerat underlag.

Veterinär: Vi har tre stycken veterinärer knutna till gårdens verksamhet.

  • Åsa Lundgren
  • Annika Emmesjö
  • Christina Björkqvist-Finell

 

Betesmarker: Staketens beskaffenhet är 2 träslanor, eventuellt kompletterade med eltråd/rep/band, samt 2 eltrådar/rep/band eller plaststaket.