Sto (singel): 100 kr/dygn exklusive moms
Sto (med föl): 120 kr/dygn exklusive moms
Seminationsavgift transportsperma: 2.200 kr exklusive moms
Veterinäravgift: tillkommer + moms.